თარო 2017

  1. შტეფან ცვაიგი – მოუთმენლობა გულისა
  2. შტეფან ცვაიგი – ქალის ცხოვრების ოცდაოთხი საათი
Advertisements